Je leert bij ons vooral door dingen te doen. We schenken veel aandacht aan oefenen tijdens de praktijklessen, aan samenwerken en aan training van de zelfstandigheid. We zoeken uit wat je goed kunt. We laten je leren op je eigen tempo. We bieden hulp waar het moeilijker lukt en zorgen er vooral voor dat je leren leuker gaat vinden.

Onze troeven hierbij zijn: 

  • Kleine school, familiale sfeer.
  • Praktijkervaring in de praktijklessen en  via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, praktijklessen op verplaatsing en stages.
  • Toekomstgericht leren werken.
  • Leren omgaan met moderne multimedia
  • Trainen van sociale vaardigheden
  • Individuele begeleiding en ondersteuning
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Middagactiviteiten zoals crea, sport, dans, ...